Начало

Добре дошли в страницата на Административен съд - Благоевград

Административен съд - Благоевград като първа инстанция следи за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване в област Благоевград.

Административен съд - Благоевград разглежда искания за : издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове; обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК; защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; защита срещу незаконно принудително изпълнение; обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; обезщетения за вреди от принудително изпълнение и др.

Уеб страницата на Административен съд - Благоевград функционира от края на 2007 година. Тя е създадена, за да отговори на потребностите на гражданите, юридическите лица и административните органи от широк достъп до информация във връзка с правораздавателната дейност на съда.

Навигация
Новини обяви съобщения
Справки по дела
Галерия
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Благоевград
ул. "Тодор Александров" 47, вх. А, ет. 3

Телефон:

Факс:
073 / 872684

Връзки към съдилища